Futur Hospital del Mar

Com serà el Futur
Hospital del Mar

La institució ha iniciat una tranformació 360, que convertirà l’Hospital del Mar en una referència d’excel·lència clínica, capdavantera en recerca i innovació i pionera en cuidar les persones

Hospital resilient,
per afrontar reptes futurs

L’hospital es dissenyarà per adaptar-se fàcilment a circumstàncies canviants, crisis com la pandèmia de la COVID-19, catàstrofes o accidents amb múltiples víctimes

L’ampliació de l’Hospital del Mar tindrà en compte les necessitats detectades durant la gestió de la COVID-19. Durant el pic de l’epidèmia, el centre va ampliar la seva capacitat en prop de 400 llits.

 

El nou hospital incorporarà criteris de flexibilitat, adaptació i separació de circuits, per garantir la resiliència necessària dels espais.

 

Un edifici més flexible, amb més capacitat i adaptable per transformar-se en un hospital centrat en el tractament de pacients afectats per una patologia amb alt risc de contagi, com la COVID-19.

El nou edifici disposarà d’un heliport

que permetrà atendre pacients greus susceptibles

d’atenció altament especialitzada

Hospital sostenible,
compromès amb la societat i l’entorn

L’hospital estarà construït amb materials green i serà un edifici en el qual la llum natural serà protagonista

La construcció tindrà en compte la sostenibilitat i s’apostarà per la reducció dels residus, l’estalvi energètic i de consums.

 

S’instal·laran plaques fotovoltaiques i es continuarà apostant per la xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària i de climatització Districlima, que ja ha assolit un estalvi del 41% en les emissions de CO2 per m2 de l’Hospital del Mar.

 

Les terrasses tindran cobertes vegetals, de 2.700 m2 de superfície, permetran reduir la petjada de carboni de l’edifici en 2.169 tones de CO2 l’any, generant frescor i ombres i evitant l’efecte illa de calor dispersant-la, a banda de la creació de jardins terapèutics per als pacients.

 

També s’aprofitaran les aigües de la pluja i s’utilitzaran materials de construcció de proximitat, així com fusta certificada.

L’hospital del futur està concebut per ser 100% respectuós amb el medi ambient

Hospital robòtic,
eficàcia operacional mitjançant la tecnologia

Cirurgia d’alta complexitat i simplificació de processos

S’incrementarà el nombre de quiròfans, amb quatre de nous, preparats per atendre intervencions de gran complexitat i un d’ells equipat amb equips de tomografia computada (TC) i ressonància magnètica (RM), preparat per a les necessitats de la cirurgia robòtica, eines de realitat virtual i realitat augmentada per ajudar a la preparació de les cirurgies i per guiar els cirurgians durant les intervencions.

 

També es robotitzarà el Servei de Farmàcia, fet que facilitarà el control de la medicació, la seva traçabilitat i incrementarà la seguretat dels tractaments.

La tecnologia 5G permetrà realitzar cirurgies en remot

amb la participació d’experts destacats del món

Hospital domòtic,
estades més confortables

Les habitacions, equipades amb els últims avenços en domòtica, proporcionaran una estada més confortable a les persones ingressades

S’implementarà tecnologia que permetrà oferir al pacient ingressat una experiència personalitzada a peu de llit, amb tauletes que faran una doble funció: seran punts d’accés a la informació clínica per als professionals i, a la vegada, els pacients també la podran utilitzar per participar activament en la seva recuperació, fer videotrucades o entretenir-se.

 

Altres aspectes incorporats pensant en el benestar de les persones són la il·luminació circadiària, adaptada als cicles de dia i nit, així com la domòtica aplicada a les habitacions, fet que permetrà controlar amb la veu aspectes com la il·luminació o la temperatura.

 

El nou edifici també comptarà amb terrasses destinades a convertir-se en punts de trobada i de relaxació tant dels professionals com dels pacients i familiars.

Amb la veu es podrà controlar el llit, les llums, la temperatura de l’habitació o avisar al personal d’infermeria 

Hospital intel·ligent,
innovació per a millorar l’experiència del pacient

Sensors ambientals i últimes tecnologies d’obtenció de dades per millorar processos i la informació d’espais en temps real 

El Futur Hospital del Mar apostarà per la internet de les coses i les últimes tecnologies per a l’obtenció de dades i la seva anàlisi en temps real i prendre decisions de forma més ràpida i adaptada a les necessitats de l’atenció als pacients. 

 

S’utilitzarà un innovador sistema que combinarà la tecnologia 5G amb la gestió de dades i la tecnologia de reconeixement facial per optimitzar el temps de les visites, guiant als pacients i visitants per l’interior de l’hospital i generant avisos de l’ordre d’entrada i els temps d’espera.

 

Això permetrà sincronitzar l’agenda de visites dels pacients amb la seva ubicació a temps real i la xarxa de transport públic per oferir-los el millor itinerari per arribar al centre.

L’obtenció de dades permetrà en temps real prendre decisions de forma més ràpida i adaptada a les necessitats dels pacients 

Hospital connectat,
medicina personalitzada i de precisió

Un hospital preparat i connectat per a prendre decisions amb dades reals en temps real, que millorin el diagnòstic i el tractament al moment

La tecnologia 5G permetrà potenciar les connexions, tant internes com externes amb altres hospitals. També permetrà realitzar cirurgies en directe i controlades a distància amb la participació dels experts més destacats del món i facilitarà la telemedicina i les teleconsultes amb imatge d’alta qualitat en temps real, així com convertir qualsevol habitació en una UCI, amb el control de les dades del pacient des de la Unitat de Cures Intensives.

 

El Servei de Patologia es transformarà i digitalitzarà amb la incorporació de la tecnologia més avançada per potenciar la medicina de precisió. Un procés assistit per eines d’intel·ligència artificial per assolir un diagnòstic integrat morfològic i molecular amb la màxima informació pronòstica de cada pacient.

Avancem en la predicció, personalització, precisió diagnòstica i, per tant, en la medicina personalitzada